Aktualności

2024-04-14Dziś parafianie zostali poinformowani o decyzji biskupa: w sierpniu opuści nas ks. Grzegorz Podburaczyński. Nowym proboszczem zostanie ks. Tadeusz Oślizło, który jednocześnie pozostanie proboszczem w Pawłowiczkach. Grudynia Wielka zachowuje status parafii.
2024-02-25Aktualny numer tel. parafii: 77 459 35 86.
2023-12-04Od nowego roku liturgicznego obowiązuje nowy godzinowy układ celebracji Mszy Świętych
niedzielnych. Msze Święte w Grudyni będą odprawiane o godz. 8:00 i 11:00, w Milicach o godz. 9:30.
2022-12-14Dostępny jest plan odwiedzin duszpasterskich 2022/23
2022-06-20W galerii zostały dodane zdjęcia z uroczystości Bożego Ciała
2022-01-05 W galerii zostały dodane zdjęcia z koncertu.
2021-03-27Strona parafii została odświeżona.
2020-09-06W galerii zostały dodane zdjęcia z dożynek parafialnych.
2020-06-11W galerii zostały dodane zdjęcia z uroczystości Bożego Ciała