Historia – Milice

Nazwa wsi wywodzi się od imienia Mił , Miłosław lub Milik . Najstarsza wiadomość o jej istnieniu pochodzi z dokumentu biskupa wrocławskiego Henryka z 1303r. , w którym jako świadek występuje proboszcz Stanisław z Militz .

   W 1303r. wybudowano we wsi drewniany kościół , który w 1305r. został umieszczony w rejestrze przez wspomnianego proboszcza Stanisława. W 1574r. właściciel dworu Georg von Larisch wybudował murowany kościół z wieżą pw. św. Marcina . W późniejszym czasie świątynia ta jako filialna  została włączona do parafii Grudynia Wielka.

 

Liczba mieszkańców
  1830 1861 1875 1925 1939 1946 1947 1960 1996
Milice 345 462 511 430 404 304 350 352 159