Historia – Grudynia Wielka

Z historii parafii (tekst pochodzi z broszury wydanej z okazji 100 lecia kościoła)

Miejscowość Grudynia istniała już w początkach XIIIw. W dokumencie biskupa wrocławskiego Wawrzyńca znajdujemy wzmiankę, iż 25 maja 1223r. wioska Grudynia została przekazana w posiadanie sióstr norbertanek z Rybnika
Nazwa "Grudynia" (w j. niemieckim "Grauden". w j. łacińskim "Graudina" wywodzi się od słowa "gruda" - bryła ziemi, zamarznięta ziemia.
O kościele parafialnym w Grudyni wspominają rejestry dziesięcin z 1335r. i 1447r archiprezbiteratu kozielskiego. Akta wizytacyjne diecezji wrocławskiej z 1679 r. zaznaczają, że w Grudyni Wielkiej znajduje się drewniany kościół parafialny pw. św Apostołów Piotra i Pawła, wybudowany w 1567r. o długości 23 łokci i szerokości 13 łokci (1 łokieć = 57,6 cm). Parafię tworzyli wówczas mieszkańcy Grudyni Wielkiej i Grudyni Małej. Wymieniony jest również w tychże aktach drewniany kościół pw. św. Marcina w Milicach wybudowany w 1570r. W latach 1303 i 1335 kościół jest wyszczególniany jako parafialny, a od czasów Reformacji jako "mater adiuncta" do Grudyni. Z Milicami były związane wioski Jakubowice i Teśniów (Cześnów), od 1948r. należący do parafii Kazimierz.
Obecny kościół parafialny (trzeci z kolei) pw. Nawiedzenia NMP został wybudowany w Grudyni Wielkiej w latach 1895/96 przez księdza proboszcza Juliusza Mühlsteffa. Poświecił go w 1896r. dziekan dekanatu gościęcińskiego - ks. radca Rudolf Banner z Walc. W 1964r. kościół otrzymał trzy nowe spiżowe dzwony, które konsekrował opolski biskup pomocniczy Henryk Grzondziel.
Główne uroczystości związane z obchodem 100-lecia istnienia obecnego kościoła parafialnego odbyły się w niedzielę 9 czerwca 1996r. Przewodniczył im opolski biskup pomocniczy Jan Kopiec.

 

Liczba mieszkańców
  1861r. 1947r. 1996r.
Grudynia Wielka 741 600 509
Grudynia Mała 313 300 105
Milice 462 350 159
Jakubowice 228 200 77
Teśniów (Cześniów) 196 150  -
Razem 1940 1600 850